Land: 
Commonwealth of the Bahamas
Fornyelse periode: 
1 år
Registrering (NOK): 
4 450.00
Registreringsperiode: 
1 år
Fornyelse (NOK): 
1 045.00
IDN: 
Minimum tegn: 
3
Maksimum tegn: 
63
Krever lokal kontakt: