REGISTRERINGSTJENESTE

Generelt

Årsavgift for domenenavn er en årlig avgift for opprettholdelse av rettighetene til et domenenavn. Pris for registrering eller flytting, parkering og drift av DNS, for det avtalte tidsrom, er som oppgitt i bestillingsskjemaet. Deretter faktureres en årlig avgift avhengig av hvilket toppnivå domenenavnet er registrert under. Gjeldende prisliste finnes her: Prisliste domener

Premium domener har egen pris som gies på forespørsel. Dersom et domene feilaktig kommer frem som ledig og senere i prosessen kommer opp som et Premium domene, er det Premium domenets pris som er gjeldende, kunden kan da angre på bestillingen uten kostnad. Premium domener håndteres individuelt og krever en aksept av kostnader fra Kunden samt betaling elller sikkerhetsstillelse før Premium domener kan registreres.

Når domenenavnet er registrert vil Kunden ha en eksklusiv bruksrett i avtaleperiodens løpetid forutsatt at Kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten forøvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.

Dersom årsavgiften for et domenenavn ikke er betalt innen forfall kan ISPHUSET unnlate å fornye domenenavnet ved utløp. Dette kan medføre at Kunden mister rettighetene til domenenavnet.

Kunden anerkjenner forpliktelsene nedtegnet av NORID, .SE, DK-HOSTMASTER, ISNIC, EURID, ICANN, ASNIC, NORDREG eller annen toppnivåregistrar, og Realtime Registrar, og som ISPHUSET, eller underleverandører, må respektere som registrar for domenenavn. Det er Kunden sitt ansvar og risiko at domenenavn og domenenavnssøknader er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk for tildeling og administrasjon av det aktuelle domenenavn til enhver tid.

ISPHUSET kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenenavnstjenesten, når dette kreves som følge av pålagte forpliktelser fra ICANN, annen toppnivåregistrar, NORDREG eller Realtime Registrar.

ISPHUSET forbeholder seg retten til å vise reklame for egen virksomhet på domenenavn hvor Kunden ikke publiserer eget innhold på port 80. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, nyregistrerte domenenavn, domenenavn som blir flyttet til ISPHUSET, parkerte domenenavn hvor det ikke er angitt en egen tekst som skal vises i forbindelse med parkeringen og domenenavn som peker til ISPHUSET sine webservere hvor det ikke eksisterer en konto for domenenavnet.

Kunden er ansvarlig for at domenenavn som registreres, eller er registrert og driftes av ISPHUSET, ikke krenker tredjeparts rettigheter. Kunden skal holde ISPHUSET skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter.
Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til gjeldende navnepolitikk for de ulike toppnivåene. Forøvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.

Registrering og flytting

Domenenavnssøknad utføres av ISPHUSET på bakgrunn av informasjon fra Kunden. Kunden er ansvarlig for at denne informasjonen er riktig. ISPHUSET er ansvarlig for at informasjonen lagres korrekt til domenenavnssøknaden. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, organisasjonsnavn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, epost m.v. kan ISPHUSET ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen, eller tjenesten, uten forutgående varsel.

Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker Kunden til at ISPHUSET kan samle inn og publisere informasjon til de aktuelle WHOIS-databasene. Slik informasjon kan være Kundens navn, e-post adresse, telefaks og telefonnummer, IP-adresse til navnetjenere, navn til slike navnetjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. ISPHUSET formoder at Kunden ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke.

ISPHUSET kan ikke holdes ansvarlig dersom domenenavnet det søkes om blir registrert av annen fysisk/juridisk person mens ISPHUSET behandler domenenavnssøknaden, eller hvis registreringen viser seg vanskelig eller umulig å gjennomføre på grunn av andre hindringer.
ISPHUSET plikter å tildele navnetjenere for registrerte domenenavn. Dersom andre navneservere skal benyttes står Kunden selv ansvarlig for å informere om endinger av disse etter registrering. Dette gjelder selv om Kunden oppgir ønske om å benytte andre navnetjenere ved bestilling.
Kunden står selv ansvarlig for å legge inn riktige DNS-poster som peker til tjenester som ikke driftes av ISPHUSET.

ISPHUSET forbeholder seg retten til å beskytte alle domenenavn som registreres gjennom ISPHUSET, eller flyttes til ISPHUSET, med registrarlås og/eller EPP-kode (AUTHINFO). ISPHUSET forplikter seg til å skru av registrarlås, og utlevere eventuelle EPP-koder, på Kunden sin oppfordring.

Flytting av domenenavn fra ISPHUSET til et annet registrarforhold vil ikke medføre at eventuelt tilknyttede tjenester opphører, med mindre dette fremgår av en oppsigelse.