Fra og med i dag må vi med øyeblikkelig virkning endre prisen på både Basis kontoer og Exchange Premium kontoer
da lisenspris og betingelser har endret seg drastisk med Microsofts endring av brukervilkår for denne tjenesten.
 

Premium konto endres fra dagens pris til kr. 59.- per konto per måned. Basis konto som har tidligere var gratis og ekstra Basis konto endrer pris til kr. 29.- per konto per måned.
For de som har hatt gratis epost tjeneste er periodestart for løpende avtale satt til 01.10.2019 faktura beregnes årsvis  sendes ut de kommende dagene. 
  Team ISPHuset