Fra  5 september, 2016, blir .fi domener åpent for alle å registrere, uten å måtte bruke vår lokal kontaktservice i Finland!

For alle registreringer fra 5 september kreves det nå følgende informasjon:
 
 - Person med adresse i Finland: Finsk personnummer
 - Fima med adresse i Finland: Finsk organisasjonsnummer
 - Person med utenlandsk adresse: Fødselsdato
 - Firma med utenlandsk adresse: Organisasjonsummer
 
Domeneflytting vil kreve en flyttekode/authcode, og domenet blir ikke fornyet ved flyttingen. Flyttekoder utløper etter 30 dager.
 
Ved eierbytte kreves det også flyttekode/authcode, som blir sendt til eiers epostadresse fra det finske registeret (Viestintävirasto/Ficora)
Denne koden er kun aktiv i 30 dager, og brukes i eierbytteprosessen hos oss.
NB: Etter eierbyttet er utført, låses domenet i 30 dager før det kan flyttes.
 
Kunder som i dag bruker vår lokal kontaktservice, vil bli kontaktet løpende etter 5 september for utføring av eierbytte.