Alle tjenester unntatt domener leveres med 30 dagers åpent kjøp.

Ved reklamasjon på tjenester må det sendes en begrunnet reklamasjon ved hjelp av nedenforstående skjema med tydlig angivelse av kundenummer og tjeneste dette henleder til. Dette kan med fordel gjøres innlogget fra kundesiden slik at reklamasjonen kopples rett mot konto hos oss. Reklamasjoner behandles fortløpende og i den rekkefølgen de kommer inn. Avsluttede saker kan gjenåpnes av kunden via support håndteringssystemet.

For domener finnes der ingen angrerett når de først er registrert. Domener kan suspenderes dersom krav for registrering ikke er møtt eller innlagt informasjon er feilaktig. Nedenstående skjema kan benyttes for klager på registrering og/eller suspendering.