Denne guiden gjelder KUN webmail på http://big1.mailserveren.com

Som standard så viser webmail ukedager for epost som er nyere enn 7 dager. Hvis du ønsker at det skal vises dato for alle epostmeldinger så gjør følgende:

Trykk Innstillinger øverst til høyre.

Trykk Oppsett (er som regel valgt fra før).

Trykk Brukergrensesnitt.

Fjern kryss for Pen datovisning.

Under ser du eksempel på hvordan det skal se ut: