Trykk på "Tools" og videre på "Accounts"

 

Legg til konto ved å trykke på pluss-tegnet nederst


Velg kontotype "Other email"


Skriv inn din e-postadresse, passord, servernavn (imap.isphuset.no for imap og pop.isphuset.no for pop3)
Kryss av for "Override default port" for Outgoing server og skriv inn 587

 


Kontoen er nå lagt til, og det gjenstår kun å sette opp brukerautenisering.
Trykk på "More Options" under "Outgoing server" og still inn som bildet viser under.