1. Åpne ditt e-postprogram på telefon
2. Legg til ny konto og velg IMAP som kontotype

Innkommende server: imap.isphuset.no
port 993, huk på SSL

Utgående server: smtpin.isphuset.no
port 587, og velg StartTLS

Du er nå ferdig.