Via ditt kontrollpanel waff kan du opprette e-postlister/gruppesendingslister for ditt domene.
Etter å ha logget inn velger du E-POST -> Gruppesending

1. Start med å lage en liste feks nyhetsbrev, medlem osv ved å klikke på "Opprette liste"

 

2. Fyll ut navn på mottakergruppen/listen, feks: medlem eller nyhetsbrev.
Husk å unngå øæå eller andre spesialtegn som mellomrom i navnet.
Deretter legger du til e-postadressene til de som skal motta e-postene fra listen.
Om dere kopierer inn en liste fra et annet dokument, må dere huske å velge korrekt format for adresse-separering.


 

3. Fullføre en gruppeliste

Skroll ned til "E-post diskusjonsgruppe" og velg listen har du laget, i dette eks. "medlem" og klikk på "Gå videre"

 

Om du har flere domener velger du her domenet du ønsker å bruke listen til, og størrelsen på vedlegg som kan sendes med lista.

Andre valg kan gjøres er valg av svaradresse og Emne-prefiks (tekst som vises foran hvert emne i eposter sendt til gruppen)


En annen viktig innstilling er valg av kontrollliste for å spesifisere hvilke(n) e-postadresse som kan sende til listen.
Dette er en nyttig funksjon for feks nyhetsbrev der du ikke ønsker at alle kan sende e-posten til listen, eller at du kan få spam til listen.
For å ta i bruk dette må du opprette en ny mottakerliste med den eller de adressene som får lov å sende til mottakerlisten.
Deretter går du til tilbake til "diskusjonsgruppe" og velger listen som kontrolliste, i dette tilfellet admin.


Det kan være lurt å skrive inn egen tekst til dem som ikke har tilgang til å sende epost til lista, feks. Du har ikke rettigheter til å sende til listen.
Kontakt: din@epostadresse.no eller tlf...

NB! Dette systemet vil ikke gi en feilmelding eller oversikt over dem som ikke mottar eposten fra gruppesendingen.
Ønsker dere dette og andre proffe funksjoner for nyhetsbrev, burde dere se på feks maillinglistetjenesten til www.mailchimp.com, de tilbyr dette uavhengig om vi drifter e-posten for dere.