1. Start programmet E-post


2. Skriv inn din e-postadresse og ditt passord, trykk deretter "Neste"


3. Velg kontotype Microsoft Exchange ActiveSync


4. Skriv inn dine opplysninger for Exchange-serveren:
Domene/brukernavn: dittnavn@dittdomene.no (eller ditt.navn@12345678 eller om du fikk dette opplyst da du laget e-postkontoen)
(NB, på noen telefoner må du erstatte @-tegnet med en understrek _ )
Passord: Ditt passord
Exchange-server: webmail.isphuset.no
Trykk "Neste"


5. Tilpass "Kontoalternativ" etter behov


6. Trykk "Utført" for å ferdigstille installasjonen av din e-postkonto.