NB: Denne guiden er for epostkontoer knyttet mot det nye epostsystemet (clusteret som ligger på big1.mailserveren.com)


Du må bruke port 465 for SMTP fordi de har ikke mulighet for å velge TLS, kun SSL.

Dette finner du under:
Verktøy ->kontoinnstillinger -> endre kontoinnstillinger -> Avansert -> SMTP: skrive inn porten 465  og krysse av for: "Serveren krever kryptert tilkobling (SSL)"


1. Åpne Outlook/outlook express
2. Velg verktøy/tools
3. Epost-kontoer/email accounts
3. Vis eller endre eksisterende epostkonto/view or change existing e-mail accounts
4. Velg konto og trykk på endre/change
5. Skriv inn big1.mailserveren.com i utgående mailserver/outgoing server feltet og innkommende server feltet.
6. Trykk på flere innstillinger/more setttings
7. Velg outgoing server og kryss av for "min utgåendeserver krever godkjenning"..../my outgoing server
  requires authentication  (bruk samme instilinger som min inkomne server/use same settings as my incoming mail server
8. Klikk så på Avansert/Advanced og skriv inn 465 i feltet for Utgående server (SMTP)/Outgoing server,
og kryss av for "serveren krever en sikker tilkobling"
Kryss også av for "serveren krever en sikker tilkobling" under POP3
9. Trykk ok, neste og fullfør.