Justering av spamfilter
Du kan endre ditt spamfilter fra ditt kontrollpanel, og dette påvirker alle deres adresser på domenet.
Inne fra kontrollpanelet går du videre til E-POST -> Spamfilter
Spamfilteret fungerer slik: Lavere tall er strengere.
Du kan i tillegg velge om spam e-postene skal bli markert som spam, eller om de skal slettes.
NB! om du velger å deaktivere spamfilteret så får den standardverdier og står fortsatt på.


Har e-posten gått i spam-mappen?
Når en epost blir regnet som spam så blir den plassert i mappen "Søppelpost", denne mappen ser du i ditt e-postprogram om du har lagt e-postkontoen som en IMAP-konto.
Bruker du pop3, finner du mappen på webmail.
Logg inn der med din e-postadresse og ditt passord, se så i mappen "Søppelpost" og flytt over e-poster som du skal ha til innboksen.

Hvordan deaktivere spamfilter funksjonen som sorterer e-post i egen mappe:
Klikk på tannhjulet øverst i høyre hjørne og velg "Alternativer"
Deretter klikker du på "blokker eller tillat", der velger du "Ikke flytt e-post til søppelpostmappen min" og klikk på "lagre"-knappen
Nå vil alle nye eposter som blir klassifisert som spam, havne i innboksen isteden.


Hvite/svartelisting av adresser:
Vær oppmerksom på at svarte- og hvitelisting på denne siden gjelder for samtlige e-postadresser.
Innstillinger på individuelle e-postadresser gjøres via webmail.
De globale innstillinger som gjøres her, overstyrer de som gjøres i webmail på individuelle e-postadresser.
NB: Det tar opp til 10 minutter før innstillingene trer i kraft.

Når du skal legge til listing velger du øverst om det er hvite- eller svartelisting
Det lureste er å legge inn hele domener istedenfor e-postadr.
Et domene er det som står foran @ i en epostadresse, feks om du får spam fra post@stedsnavn.no, så kan du svarteliste hele stedsnavn.no
NB! det er ikke lurt å legge inn online.no, gmail.com osv som domener for svartelisting, siden dette vil blokkere alle med disse adr.

SPF
SPF er en funksjon som sjekker om avsender sender fra korrekt e-postserver ifølge avsender-domenet sitt SPF-innslag.
Vårt e-postsystem sjekker kun SPF om avsender har aktivt satt opp SPF på sitt domene.
Når avsender velger å bruke SPF er de også pliktig til å sette opp alle servere som skal kunne sende e-post fra domenet.
Desverre blir det noen ganger glemt å legge til IP'r fra fakturaprogrammer/skannere osv, og dermed blokkeres legitim e-post av SPF.
E-postene havner ikke spam-mappen, de blokkeres helt, bruk derfor SPF med forbehold.

Aktiver SPF-blokkering av innkommende e-poster:
Klikk på E-post i WAFF-menyen og videre på SPF, aktiver SPF ved å trykke på knappen.
Alle eposter som blir sendt deg etter endrigen er utført, blir sjekket for SPF og evnt blokkert.


Klikk for større bilde
 

 

Aktiver SPF for ditt eget domene:
Om man ønsker å legge inn SPF sjekk av sitt eget domene gjøres det her.

1. Klikk på Domene i WAFF-menyen og videre på SPF, velg det aktuelle domenet i listeboksen øverst til høyre og aktiver SPF ved å trykke på knappen.


Klikk for større bilde

 

2. Om du sender e-post fra en websideserver eller skanner/fakturaprogram, mailchimp eller andre servere legger du dem til.

Klikk for større bilde