For å legge til SRV-record må du først klikke på "Advanced" under DNS.
Deretter skriver inn dataene du skal bruke, fordelt på alle feltene i DNS.

Microsoft oppgir følgende informasjon:

Dette gjøres om slik i vårt DNS kontrollpanel:

<DomainName> står her istedetfor domenenavnet ditt.

Her slås Service og Protocol sammen til ett felt med punktum imellom og man legger til domenenavnet.

Weight (vekting), Port og Target slås sammen med mellomrom i Content. I denne rekkefølgen.