For å minske risikoen for at e-posten blir sendt via hjemmesiden skal bli klassifisert som SPAM, anbefaler vi at dere sender ut e-post via SMTP istedenfor via webserveren. Siden vår SMTP krever autenisering minsker risikoen for at e-posten blir merket som SPAM.

Merk at for å benytte vår SMTP-server kreves det at dere har en e-postkonto på serveren og at avsenderadressen er koblet som svaradresse for denne kontoen.
For å sende via en SMTP-server må man buke PEAR:s MAIL. PEAR er et rammeverk for pakkesystem for PHP med mange ulike ressurser. PEAR::MAIL er en veldig vanlig standard og er installert på alle våre webhotell, slik at dere ikke trenger å installere det selv.
Ønsker dere å lære mer finnes dokumentasjonen her:Her er et eksempel på hvordan det kan brukes hos oss:

<?php
require_once "Mail.php"; //Importerer Pear Mail::factory biblioteket
//Instillinger for e-postmeldingen
$from = "info@dittdomene.no";//Angi avsenderadresse
$to = "kontakt@dittdomene.no";//Angi mottakeradrese
$subject = "Kontaktskjema";//Angi emnet på eposten
$body = "Hei!\n\nDette er en t
estmelding for å sjekke at kontaktskjemaet fungerer.";//Skriv din beskjed

//Instillinger for e-postserveren SMTP
$host = "smtp.isphuset.no";//SMTP-server
$port = "587"; //Port for SMTP
$username = "info@dittdomene.no";//Ditt brukernavn for epostkontoen
$password = "DittPassord";//Ditt passord for epostkontoen

/* Import av variabler til
arrayer som brukes for å sende e-post */
$headers = array (‘From’ => $from,’To’ => $to,’Subject’ => $subject);
$smtp = Mail::factory(‘smtp’,array (‘host’ => $host,’port’ => $port,’auth’ => true,’username’ => $username,’password’ => $password));
$mail = $smtp->send($to, $headers, $body);

/* Vise en melding om meldingen har blitt sendt eller vise en teknisk feilmelding om det oppstår et problem */
if (PEAR::isError($mail)) {
echo(”<p>” . $mail->getMessage() . ”</p>”);
} else {
echo(”<p>Meldingen er sendt via SMTP!</p>”);
}
?>