Dere logger inn her: https://isphuset.no/waff-login

Når dere har logget inn trykker dere på E-Post

Klikk på kontoen det gjelder eller sett hak utfor an konto og trykk redigere.

Nytt vindue åpner seg og dere klikke på endre passord.

Skriv inn nytt passord 2 gange og trykk lagre.

Kommer der frem en feil ved lagring av passord, så sjekk om der er valgt type av konto Base eller Premium, om feltet er blankt velg da type og lagre. Om den står som base sjekk om kvoten er korrekt. Som standard har Base kontoer 5000 MB og en Premium konto har 25 GB. Trykk lagre og så kan man endre passord etterpå.

Dersom dere ikke har login til kontrollpanelet, så send os melding via: https://www.isphuset.no/kundeservice/kontakt-oss

OBS! Vigtigt at dere oppgiver domenenavn, kundenummer og en alternativ kontakt epost vi kan sende informasjon til. Har der ikke alternativ epost legg da igjen mobilnummer vi kan sende sms til med login info.

Inngående IMAP: imap.isphuset.no (alternativt imap.fsdata.se) - port 143 TLS/StartTLS - 993 med SSL.

Inngående POP3: pop.isphuset.no - port 995 med SSL,

Utgående SMTP: smtp.isphuset.no (alternativt smtp.fsdata.se) - port 587 med TLS/StartTLS.

OBS! Vi anbefaler å legge til kontoen på nytt istedet for å endre. Epost historikken er ikke kjørt inn enda. Endre du på eksisterende konto i epostprogrammet, mister du historikken til den er kjørt inn.

I outlook, så må du gå denne veien:
Fil - konto innstillinger - administrere profiler - Dersom den kommer med pop up om endring av kontoer trykker du ja - I neste vindu klikker du på Epost kontoer - trykk på legg til ny konto - Velg Manuelt oppsett - Velg pop eller imap - Fyll inn alle feltene med informasjon - velg FLERE INNSTILLINGER - klikk på utgående server og set kryss i: Min utgående server (SMTP) krever godkjenning og "Bruk samme innstillinger som inngående mailserver" - trykk på Avansert - Fyll inn informasjon henvist over.

Når det er gjort, trykker dere ok og neste - Om alt er lagt til korrekt vil dere få en fullfør frem og dere kan stenge vinduene.

Alternativt kan mail leses via https://webmail.isphuset.no eller https://webmail.fsdata.se