Det blir utført vedlikeholdsarbeid i en av våre serverhaller 19 mars mellom 04:00 – 07:00.
Under arbeidet kan det oppleves forstyrrelser av tilgang til websider og epost (Exchange). Dette påvirker kun kunder med websider via WAFF-kontrollpanelet.


Oppdatering (07:49): Vedlikeholdsarbeidet pågår dessverre fortsatt, og forventes løst relativt snart. Vi avventer nærmere status.

Oppdatering (08:03): Tjenester er oppe igjen og vi forventer ingen ytterligere nedetider relatert vedlikeholdsvinduet. Vi beklager ulempene ved at vedlikeholdsvindu ikke ble overholdt og undersøker årsaker til dette.