Vi opplever problmer i vårt nett som medfører nedetid på en del tjenester, vi beklager de ulemper det medfører.

Teknikere jobber med å rette feilen(e)