Den 17 oktober kommer vi til å utføre vedlikehold på infrastrukturen i en av våre serverhaller.
Arbeidet vil skje i tidsrommet 22.00-01.00, og det blir kun et kort avbrudd.
Dette påvirker kunder som har tjenester via WAFF-kontrollpanelet.