Mellom klokken 22:00 og 24:00 den 25 september kommer vi til å utføre arbeid på vår infrastruktur i serverhallen der våre kunder med Waff-kontrollpanel driftes.
Dette innebærer kun veldig korte avbrudd i tjenestene i dette tidsrommet.