Den 16 august kommer vi til å utføre vedlikehold på nettverket i en av våre serverhaller.
Arbeidet vil skje i tidsrommet 22.00-23.00, og det blir kun korte avbrudd.
Dette påvirker kun kunder som har tjenester via WAFF-kontrollpanelet og driftes på disse servere:

www001-008, www02, www07-09, www12, www14, www16, www19, www22-26, www28, www45, www46