Ved avslutning av gammel SMTP server grunnet oppgraderinger internt, er port 25 ikke lengre tilgjengelig. Alle våre guider har alltid henvist til port 587 og det er denne som skal brukes.

Vi ber også våre kunder om å utelukkende bruke smtp.isphuset.no istedetfor smtpin.isphuset.no fremover.