Planlagt vedlikehold 23 aug


Den 23 august kommer vi til å utføre arbeid på infrastrukturen i en av våre serverhaller mellom 22.00-06.00
Arbeidet gjøres for å forbedre et stabilt miljø og påvirker kun bruk av WAFF/kontrollpanelet i dette tidsrom.

[LØST] Planlagt vedlikehold 16 aug


Den 16 august kommer vi til å utføre vedlikehold på nettverket i en av våre serverhaller.
Arbeidet vil skje i tidsrommet 22.00-23.00, og det blir kun korte avbrudd.
Dette påvirker kun kunder som har tjenester via WAFF-kontrollpanelet og driftes på disse servere:

www001-008, www02, www07-09, www12, www14, www16, www19, www22-26, www28, www45, www46

 

 

Migrering av cPanel servere