Meltdown/Spectre info

Den 2. Januar begynte det å strømme offentlig informasjon vedr. en hardware bug i Intel (Meltdown/Spectre) og AMD/ARM (Spectre). Kort fortalt, og på forskjellig vis kan disse misbrukes til å tilegne seg tilgang til informasjon i minne som ikke skal være tilgjengelig, og bryte sikkerhetsfunksjonalitet som forhindrer exploits å fungere mot applikasjoner.

Migrering av cPanel servere


Vi kommer i tiden framover til å migrere/flytte mange av våre cPanel-kunder til vårt eget kontrollpanel (WAFF).
Både hjemmeside og e-post blir kopiert over til ny webhotellserver og e-postserver.