1. april 2014 (nei dette er ingen aprilspøk) innfører .se muligheten for låsing av domene på Registry nivå.

Bakgrunnen for at dette innføres er en økende etterspørsel på sikkerhet der eiere av nettsteder med veldig høy trafikk kan sikre at domenet ikke pekes om til nye DNS- servere.
Man har de siste årene sett en økende grad av angrep på registrarenes systemer for å endre endre DNS på domene eller endre eier av domene, og deretter forsøke å flytte domenet.
Dette har blant annet skjed med facebook.com og nytimes.com.

Så hva er låsing? Låsing går helt enkelt ut på at du som kunde signerer en avtale, der domeneeier peker ut 1 - 3 personer som kan bestille endringer. Hver person har ett personlig passord de må oppgi i en to faktors autorisering når en opplåsing skal utføres.
Denne informasjonen lagres hos oss, og kun personale som vi har regsitrert hos .se har muligheten for å låse opp / låse et domene. Når vi skal utføre denne operasjon så skjer de etter en rutine satt opp av .SE for å tilfredstille en høy grad av sikkerhet.

Domenet vil fungere som normalt, men kan ikke flyttes av uvedkommende som tilegner seg kontroll på en kundes login. 

Prisen for denne tjenesten er følgende:

Årlig avgift per domene 5500.- + mva., tjenesten må sies opp minst 45 dager før ny periode påbegynnes.
Opplåsing / låsing innen 18 timer er gratis, 18 timer etter opplåsing låses domenet automatisk igjen, og en avgift for dette påløper på 1250.- + mva.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål til denne tjenesten.