På bakgrunn av siste tidens uro på valutamarkedet og en prisøkning fra .SE har vi satt opp fornyelsesprisen gjeldende fra 01.01.2015.

Nye priser er nå:
.se 100.- + mva per år (før 95.- + mva)
.nu 110.- + mva per år (før 95.- + mva)